Kleurvariatie bij Boerenzwaluwen
Onderzoek
Bij ‘onze’ boerenzwaluw Hirundo rustica rustica komen diverse kleurvarianten voor in de kleuring van borst en buik. Meestal is die wit, vuilwit of iets crèmig, maar er komen ook donkerder varianten voor tot bijna donker roodbruin. Als deze bruinkleurige zwaluwen worden waargenomen denken veel vogelaars en eigenaren van broederven dat het een andere soort of ondersoort is. Dit is in ons land tot nu toe nooit het geval geweest. Er zijn inderdaad ondersoorten van de boerenzwaluw die een bruine onderzijde hebben.

Lees in het artikel hieronder meer over kleurvariatie bij Boerenzwaluwen.
Boerenzwaluwen met bruine onderzijde.pdf
Artikel ‘Boerenzwaluwen met bruine onderzijde’
HOOFDMENU
Algemene soortbeschrijving
B oerenzwaluw.nl
kleurenkaart boerenzwaluw RAS.pdf
Kleurenfase onderzoek bij boerenzwaluwen in 2020. eindverslag.pdf

Veldwaarnemingen:
Nadat kleurvariatie bij boerenzwaluwen meer onder de aandacht van mensen is gekomen, ontvingen wij de volgende veldwaarnemingen met foto’s.
Nijkerk, april 2018:
Waargenomen door Wilma Hoogenhuizen in de Polder Arkemheen bij Nijkerk, in een grote groep ‘gewone’ boerenzwaluwen.

Wij kwalificeren deze kleurvariant als kleurfase 4.
© W. Hoogenhuizen
© S. Pruiksma
© S. Pruiksma
Ede/Bennekom, april 2018:
Waargenomen door Sander Pruiksma, ten zuidwesten van Ede, langs de Lange Rijnsteeg nabij Bennekom.

Wij kwalificeren deze kleurvariant als kleurfase 4.
Hulpmiddel voor ringers/onderzoekers:
Ringer Jan de Jong uit Friesland bestudeert al langere tijd kleurvariatie bij Boerenzwaluwen en heeft een kleurfasekaart gemaakt die als hulpmiddel kan dienen bij de determinatie van kleurfasen.
Hulpmiddel bij bepaling kleurfase
Onderzoeksresultaten:
Op basis van eigen onderzoek in Friesland heeft Jan de Jong in 2020 zijn resultaten en bevindingen samengevat in een lezenswaardig artikel, als onderdeel van zijn Boerenzwaluw Journaal Friesland 2020.
Kleurenfase onderzoek bij boerenzwaluwen in 2020