B oerenzwaluw.nl
Necrofilie bij Boerenzwaluwen
Elders op deze website kunt u meer informatie vinden over hybridisering van Boerenzwaluwen met Huiszwaluwen. Paringen tussen beide soorten kunnen soms plaatsvinden op elektrische draden of op plaat-
sen waar door beide soorten bouwmateriaal gehaald wordt voor het nest. Bij het halen van modder buigen de vogels zich voorover en spreiden de vleugels iets om hun evenwicht te bewaren. Ze houden daarbij de staart laag, zodat een ‘onderdanige’ houding ontstaat. Dat lijkt op een paringsbereide vogel en dit triggert de vol testosteron zittende mannetjes – immers in het begin van hun broedseizoen - tot een paring, tot een aanranding.

Soms leidt dat tot excessen, waarbij net verongelukte vogels (verkeersslachtoffers- glasslachtoffers) die in dezelfde houding liggen ook door mannetjes bezocht worden. Deze mannetjes proberen intensief te paren met deze dode vogels wat lijkt op necrofilie (Van Dale: een ziekelijke ook wel seksuele genegenheid voor lijken). Bij verschillende vogelsoorten is dit gedrag vastgesteld. Dit is echter niet te vergelijken met menselijk gedrag, maar een reactie op een natuurlijk proces in het begin van de paartijd, opgewekt door de houding van de dode vogel. Helaas wordt er vaak een menselijke interpretatie aan gegeven waarbij gevoelens van liefde, smart en verdriet, zelfs Gods wonderbaarlijke schepping geprojecteerd wordt op de vogels. Dit ten onrechte. Zie de fotoserie hieronder.

Bennie van den Brink.

 

HOOFDMENU
Onderzoek