Ontwikkeling van ei tot jong
De Boerenzwaluw
Deze pagina geeft op fraaie wijze de ontwikkeling van ei tot vliegvlug jong weer aan de hand van foto’s.
Gedurende het broedseizoen ontstaat bij de vrouwtjes een broedvlek. Door het tijdelijk ontbreken van buik- en donsveren  en een goed doorbloede buikhuid worden de eieren (en kleine jongen) optimaal verwarmd.
Nest met eieren. Eerste legsels bevatten meestal 5 of 6 eieren, tweede legsels 3 - 5
Jong van 1 dag oud:
de eitand is weg, maar de ogen zijn nog gesloten.
Foto’s: Bennie van den Brink ©
4 dagen:
de veerspoelen van de eerste handpennen en staartpennen komen door de huid.
7 dagen:
de lichaamsveren ontwikkelen zich, maar zitten nog in de spoelen. De ogen zijn net geopend.
8 dagen:
de veerpuntjes van alle hand- en staartpennen komen uit de spoelen; de punt van de veer wordt wit en begint te breken.
10 dagen:
de handpennen breken uit de spoelen als kleine kwastjes.  
11 dagen:
de handpennen zijn ongeveer half uit de spoelen.
14 dagen:
de lichaamsbevedering is nog niet geheel uit de spoelen maar bedekt het lichaam al wel.
16 dagen:
de handpennen zijn ongeveer voor ruim driekwart uit de spoelen.
Bijna vliegvlugge jongen op het nest. Rond de 20ste dag kunnen de jongen vliegen. Meestal verlaten ze het nest tussen dag 19 en 24.
Na het uitvliegen worden de jongen nog enige dagen door de ouders gevoerd. Vaak slapen ze 's nachts weer op het nest. Na een week gaan ze hun eigen weg.

HOOFDMENU
leeftijdenkaart_Boerenzwaluw[1].pdf
Leeftijdenkaart Boerenzwaluw
Om een beeld te geven van de gehele ontwikkeling van nestjongen van dag tot dag, is onderstaande leeftijdenkaart ontwikkeld. Deze kaart dient ter ondersteuning bij het onderzoek naar boerenzwaluwen met als doel om op een eenduidige wijze de leeftijd van de nestjongen te kunnen bepalen.
Algemene soortbeschrijving
B oerenzwaluw.nl