Nieuwsbrief ‘Erfvogels in beeld - 2009’
Artikelen & publicaties
In het voorjaar van 2009 is door een samenwerking van organisaties, waaronder Vogelbescherming Nederland, Stone en WRN, de nieuwsbrief ‘Erfvogels in beeld - 2009’ verschenen. In deze nieuwsbrief wordt aandacht gegeven aan bedreigde erfvogels als Steenuil, Kerkuil en Torenvalk. Ook Stichting Hirundo werkte aan de nieuwsbrief mee met een artikel over de Boerenzwaluw.
Via onderstaande pagina kunt u de nieuwsbrief downloaden als PDF-bestand.
Download nieuwsbrief (website Vogelbescherming Nederland)

HOOFDMENU
Algemene soortbeschrijving
B oerenzwaluw.nl