Geluid
De Boerenzwaluw
Het vrolijk kwetterende geluid van de Boerenzwaluw klinkt menig natuurliefhebber of bewoner als muziek in de oren.
Het geluid is een voorbode van het voorjaar en kondigt de veilige terugkeer van de vogels uit Afrika aan. Dit geluid kunt u via onderstaande balk beluisteren.Bron: Henk Meeuwsen, Natuurgeluiden.nl

HOOFDMENU
© B. van den Brink
www.natuurgeluiden.nl
Algemene soortbeschrijving
B oerenzwaluw.nl