Literatuuroverzicht Stichting Hirundo
Artikelen & publicaties
Onderstaande lijst is een weergave van de publicaties die zijn voortgekomen uit de activiteiten van Stichting Hirundo. Auteur: Bennie van den Brink.

* Trekbewegingen bij  Boerenzwaluwen. 1982, Op Het Vinkentouw nr. 41 blz. 5 – 15.

* Bonte Vliegenvangers op de Noord-Veluwe. 1987, Het Vogeljaar nr. 35 blz 23 – 32.

* Waarnemingen van Europese trekvogels in Botswana. 1988, Anser nr.2 blz 4 – 14.

* Vangst van twee zwaluwkruisingen te Elburg. 1988, Limosa nr 61, blz 96 – 97.

* Botswana and Namibia as regular wintering quarters for European Reed Warblers? 1990. Ostrich  nr. 61 blz. 146-147.

* Trek en overwintering van boerenzwaluwen. 1992, Op Het Vinkentouw nr. 67.

* Voorjaarsgewichten van Boerenzwaluwen (Hirundo rustica). 1993, Limosa 66,  blz 166 – 167.

* Swallow ringing in The Netherlands and Southern Africa: the Botswana Swallow Project. 1993, Safring News nr. 22 blz. 27 – 29.

* Swallow trapping with tape lures. 1994, Safring News  23-1 blz. 20 – 21.

* The Botswana Swallow Project: december 1993 to january 1994. 1994, Safring News vol. 23-1, blz. 40 – 42.

* Juvenile Barn Swallow moulting flight feathers in july in The Netherlands. 1994, Dutch Birding vol. 16, nr. 1, blz 18 - 19.

* Botswana Swallow Project for 1994-1995. 1995, Safring News vol. 24-2, blz. 81 – 82.

* Boerenzwaluw Project Nederland. 1995, Op Het Vinkentouw nr 78. blz. 18 – 24.

* European Swallows Hirundo rustica in Botswana. 1997, WIWO-report nr. 56.

* Zwaluwen en varkenspest. 1998. Op Het Vinkentouw nr 86, blz 15.

* European songbirds and Barn Swallows Hirundo rustica in Ghana: a quest for Constant Effort Sites and Swallow roosts. 1998, WIWO report no. 58.

* Van ‘Boerenzwaluw Project Nederland’ naar ‘Euring Swallow Project’. 1999. Op Het Vinkentouw nr. 88, blz. 5 – 8.

* Ngulia Lodge, wellicht de mooiste vangplek ter wereld. 1999. Op Het Vinkentouw nr. 90, blz 24 - 27.

* Hybrids Barn Swallow X House Martin in The Netherlands, 1999, Dutch Birding vol. 21
nr. 1, blz 30 – 31.

* European Barn Swallows Hirundo rustica in Botswana during three nonbreeding seasons: the effect of rainfall on moult. 2000, Ostrich vol. 1 en 2, blz 198 – 204.

* Boerenzwaluw Hirundo rustica in: 2002. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000. blz 316-317. Nederlandse Fauna Deel 5, Leiden.

* Hygiënemaatregelen op moderne boerenbedrijven en het lot van Boerenzwaluwen Hirundo rustica. 2003, Limosa 76, blz. 109-116.

* De invloed van neerslag op conditie, rui en overlevingskansen van Boerenzwaluwen in zuidelijk Afrika. 2004. Limosa 77, blz. 109-120.
* Trapping Barn Swallows Hirundo rustica roosting in Botswana in 2003. 2003. Babbler nr. 43, blz 6-14.
* Searching for European Swallows Hirundo rustica in Zambia. 2008.  The Zambia Barn Swallow Project 2007-2008.  Rapport Vogelbescherming Nederland.
* A Palearctic Red-rumped Swallow Cecropis daurica rufula in Zambia. 2010. Bull. ABC, Volume 17 nr 2, pp 1-2.
* Boerenzwaluwen in Afrika. 2011. Het Vogeljaar 59 (3) 127 – 127-134.
* The Zambian Barn Swallow (Hirundo rustica) Project. 2011.  Afring News 40:27-29.
* Staartvlekken bij boerenzwaluwen Hirundo rustica als hulpmiddel bij geslachtsbepaling. 2012. Op Het Vinkentouw 124, maart 2012 p.4-5.
* Geolocatorproject Boerenzwaluwen in 2012 en 2013. 2013. Op: www.boerenzwaluw.nl.
* Een geval van infanticide bij Boerenzwaluwen. 2016. Limosa 89 27-31.
* Non-breeding site fidelity of European Barn Swallows Hirundo rustica at roosts in Zambia. In prep 2019. Op website www.boerenzwaluw.nl / Afrika.
* Boerenzwaluw Hirundo rustica in: 2018 blz. 432-433  Sovon Vogelonderzoek Nederland, Vogelatlas van Nederland. Kosmos Uitg. Utrecht / Antwerpen.


Co-auteur in:

* Deuzeman S.B., Van der Have T.M., De Nobel W.T. & Van den Brink B. 2004. European Swallows Hirundo rustica and other songbirds in Ghana. WIWO-report 80.
* Bijlsma, R.G. & Van den Brink, B. A Barn Swallow Hirundo rustica roost under attack: timing and risks in the presence of African Hobbies Falco cuvieri. 2005. Ardea 93(1), blz. 37-48.
*  Duijns, S., van Dijk, J. G. B., Kraus, R. H. S., Mateman, A. C., van den Brink, B. & van Hooft, P. 2011. An additional field method to sex adult Barn Swallows during the non-breeding season in Zambia: white spot length in the outer tail feather. Ostrich 82: 129-134.
* Van Turnhout, C., & Van den Brink, B. 2011. Trends in broedsucces van Boerenzwaluwen. Het Vogeljaar 59 (3) 114 – 120.
* Raymond H.G. Klaassen, Jouke F. Altenburg, Bennie van den Brink, Bart A. Nolet and Henk P. van der Jeugd. Migratory songbirds abort barrier crossings when confronted with headwinds, causing extreme delays in spring migration. 2018. Journal of Avian Biology …..


HOOFDMENU
Algemene soortbeschrijving
B oerenzwaluw.nl