Literatuuroverzicht Stichting Hirundo
Artikelen & publicaties
Onderstaande lijst is een weergave van de publicaties die zijn voortgekomen uit de activiteiten van Stichting Hirundo.

* Trekbewegingen bij  Boerenzwaluwen. 1982, Op Het Vinkentouw nr. 41 blz. 5 – 15.

* Bonte Vliegenvangers op de Noord-Veluwe. 1987, Het Vogeljaar nr. 35 blz 23 – 32.

* Waarnemingen van Europese trekvogels in Botswana. 1988, Anser nr.2 blz 4 – 14.

* Vangst van twee zwaluwkruisingen te Elburg. 1988, Limosa nr 61, blz 96 – 97.

* Botswana and Namibia as regular wintering quarters for European Reed Warblers? 1990. Ostrich  nr. 61 blz. 146-147.

* Trek en overwintering van boerenzwaluwen. 1992, Op Het Vinkentouw nr. 67.

* Voorjaarsgewichten van Boerenzwaluwen (Hirundo rustica). 1993, Limosa 66,  blz 166 – 167.

* Swallow ringing in The Netherlands and Southern Africa: the Botswana Swallow Project. 1993, Safring News nr. 22 blz. 27 – 29.

* Swallow trapping with tape lures. 1994, Safring News  23-1 blz. 20 – 21.

* The Botswana Swallow Project: december 1993 to january 1994. 1994, Safring News vol. 23-1, blz. 40 – 42.

* Juvenile Barn Swallow moulting flight feathers in july in The Netherlands. 1994, Dutch Birding vol. 16, nr. 1, blz 18 - 19.

* Botswana Swallow Project for 1994-1995. 1995, Safring News vol. 24-2, blz. 81 – 82.

* Boerenzwaluw Project Nederland. 1995, Op Het Vinkentouw nr 78. blz. 18 – 24.

* European Swallows Hirundo rustica in Botswana. 1997, WIWO-report nr. 56.

* Zwaluwen en varkenspest. 1998. Op Het Vinkentouw nr 86, blz 15

* European songbirds and Barn Swallows Hirundo rustica in Ghana: a quest for Constant Effort Sites and Swallow roosts. 1998, WIWO report no. 58.

* Van ‘Boerenzwaluw Project Nederland’ naar ‘Euring Swallow Project’. 1999. Op Het Vinkentouw nr. 88, blz. 5 – 8.

* Ngulia Lodge, wellicht de mooiste vangplek ter wereld. 1999. Op Het Vinkentouw nr. 90, blz 24 - 27

* Hybrids Barn Swallow X House Martin in The Netherlands, 1999, Dutch Birding vol. 21
nr. 1, blz 30 – 31.

* European Barn Swallows Hirundo rustica in Botswana during three nonbreeding seasons: the effect of rainfall on moult. 2000, Ostrich vol. 1 en 2, blz 198 – 204.

* Boerenzwaluw hirundo rustica in: 2002. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000. blz 316-317. Nederlandse Fauna Deel 5, Leiden.

* Hygiënemaatregelen op moderne boerenbedrijven en het lot van Boerenzwaluwen Hirundo rustica. 2003, Limosa 76, blz. 109-116.

* Trapping Barn Swallows Hirundo rustica roosting in Botswana in 2003. 2003. Babbler nr. 43, blz 6-14.
De invloed van neerslag op conditie, rui en overlevingskansen van Boerenzwaluwen in zuidelijk Afrika. 2004. Limosa 77, blz. 109-120.


Co-auteur in: Bijlsma, R.G. & Van den Brink, B.
* A Barn Swallow Hirundo rustica roost under attack: timing and risks in the presence of African Hobbies Falco cuvieri. 2005. Ardea 93(1), blz. 37-48.


HOOFDMENU
Algemene soortbeschrijving
B oerenzwaluw.nl