Het lot van de Boerenzwaluw
Artikelen & publicaties
De naam zegt het al: Boerenzwaluwen horen bij boeren-
bedrijven, vooral bij de melkveehouderij.
Van oudsher worden ze als broedvogel in stallen en andere ruimten getolereerd en zelfs gewaardeerd als insectenverdelgers. Nu dreigt daar verandering in te komen door de sterk toegenomen aandacht voor veiligheid en hygiëne in de voedselproductie: zwaluwen zijn niet langer welkom in melkstallen en andere kleine ruimten. Boerenzwaluwen komen daardoor onnodig nog verder in de knel dan ze al zaten door de afname van het aantal boeren-bedrijven, want juist die kleine ruimten bieden de beste broed-plaatsen.

Klik op onderstaande link om het volledige artikel uit het tijdschrift Limosa te lezen.
Artikel hygienemaatregelen Limosa.pdf
Artikel Limosa
© J. Drop

HOOFDMENU
Algemene soortbeschrijving
B oerenzwaluw.nl