Plaatstrouw
Onderzoek
In de onderstaande figuur zijn de absolute aantallen gegeven gesplitst naar geslacht per afstandsklasse. De klasse 0 zijn afstanden kleiner dan 50 meter, de klasse 0.5 zijn afstanden van 50 to 1050 meter, enzovoort. De laatste klasse omvat afstanden van 5050 tot 11000 meter.
Het is opvallend dat op de korte afstanden er veel meer mannetjes dan vrouwtjes zijn teruggevangen, maar dat al bij afstanden van 3 km dit in evenwicht raakt met een gelijke sex-ratio.  Deze proporties zijn in het bovenste deel van de figuur nog eens apart uitgezet, de Y-as aan de rechterkant geeft de proportie mannetjes van alle teruggevangen vogels en de lijn is de berekende regressie van de sex-ratio tegen de afstand.
Afstanden tussen de plek van geboorte en de plek waar voor het eerst gebroed werd.
Man
Vrouw

HOOFDMENU
Algemene soortbeschrijving
B oerenzwaluw.nl