Nest- en partnertrouw
Onderzoek
© J. Drop
Man
Jaar
Vrouw
A
1992
B
A
1993
C
D
1994
C
D
1995
C
D
1996
E
F
1997
E
F
1998
E
F
1999
G
F
2000
G
F
2001
H
Zelfde paar!
Zelfde paar!
Zelfde paar!

HOOFDMENU
Algemene soortbeschrijving
B oerenzwaluw.nl