Broedsucces op Walcheren 1992-2002
Onderzoek
Deze tabel is samengesteld door Jos Tramper en Adri Joosse, die in de periode 1992-2002 onderzoek hebben verricht naar Boerenzwaluwen in de regio Zeeland.
Jaar
Aantal legsels
Gemiddeld aantal eieren
Gemiddeld aantal geboren
Gem. aantal uitgevlogen
1992
84
4.3
3.9
3.8
1993
147
4.2
3.9
3.7
1994
128
4.2
3.7
3.4
1995
143
4.4
3.8
3.3
1996
132
4.1
3.4
3.1
1997
121
4.4
3.9
3.8
1998
130
4.4
3.9
3.7
1999
129
4.1
3.8
3.6
2000
108
4.1
3.8
3.6
2001
69
4.0
3.6
3.3
2002
64
4.2
4.1
3.7
Gemiddeld over
11 jaar
1255
4.2
3.8
3.5
In procenten
100
90.5
92.3

HOOFDMENU
Algemene soortbeschrijving
B oerenzwaluw.nl