Onderzoek

HOOFDMENU
Jaargegevens Boerenzwaluwproject 2011
Via onderstaande link kunt u de jaargegevens inzien van het Boerenzwaluwproject in 2011. Het betreft hier de resultaten van zowel de geringde broedvogels en nestjongen (RAS-project) als de vogels die gevangen en geringd zijn in het kader van het slaapplaatsenproject.
Jaargegevens bzw 2011.pdf
Overzicht jaargegevens Boerenzwaluwproject 2011 (PDF)
Algemene soortbeschrijving
B oerenzwaluw.nl