Onbekende hybride (? x Boerenzwaluw)
Onderzoek
Op de vraag of hier sprake is van een hybride met een andere zwaluwsoort of dat het gaat om een andere afwijking, kwamen de volgende reacties binnen:

Reactie Adri Joosse  (29-8-2003):
Er wordt uitgegaan van een hybride, maar is het wel een hybride? De vale kleur van keel, voorhoofd, kop en schouders, de witte vlekken op de mantel en de bruine oorstreek zouden m.i. wel eens  pigmentafwijkingen kunnen zijn.  Postuur van de vogel wijkt niet of nauwelijks af van Boerenzwaluw. Ik denk daarom, dat het een Boerenzwaluw is met partieel albinisme / leucisme. Heeft hybridisatie van Boerenzwaluw met Oeverzwaluw in Nederland of daarbuiten al ooit plaatsgehad?

Reactie Henk Lichtenbeld (12-9-2003):
De eerste indruk is een oeverzwaluw met boerenzwaluwvleugels, hoewel een >1 kj oeverzwaluw ook vleugels kan hebben van 110 mm.  De vleugels van boerenzwaluwen en ook deze vogel zijn echter langer. Bij de vlekjes in de staart dacht ik eerst aan een rotszwaluw, maar deze vogel heeft een duidelijk zichtbare borstband en dat past niet bij een rotszwaluw. M.i. hebben we te maken met een kruising tussen oeverzwaluw en boerenzwaluw. Ik kan het niet zo een twee drie uitleggen maar zoals je weet heeft elke vogel zijn eigen "jizz", iets heel eigens wat bij die vogelsoort hoort. Deze vleugels hebben voor mij de "jizz" van een boerenzwaluw. Onverklaarbaar zijn echter de witte vlekken op de bovendelen van de vogel, dat past weer nergens bij. Misschien een kruising en ook nog een vorm van albinisme erbij? Moeilijk te zeggen. Het blijft een wonderbaarlijk beestje, maar wel heel erg mooi!!!

Reactie Hannu Kärkkäinen - Finland (5-10-2004):
It seem more strange coloured (brown head) juvenile (?) barn swallow than some hybrid individual. It has a typical tail with tail spots, maybe a little paler throat patch than normal and more unclear breast band. It has also typical forehead and blackish area in the front of eyes. Hypomelanistic? ( a bird having less black and/or brown colour than a wild-type)

Slotreactie en conclusie onbekende hybride (Bennie van den Brink).
Naar aanleiding van de reacties op de foto's en beschrijving van deze vreemde zwaluw zijn we tot de volgende conclusie gekomen. De afgebeelde vogel is een afwijkende vorm van een juveniele boerenzwaluw.
Er is ons uit de literatuur geen kruising bekend tussen boerenzwaluw en oeverzwaluw. Het kleine formaat en de schubbig bruine kleur gaf ons die indruk.
Op de bijeenkomst van het Euring Swallow Project te Heteren op  26 februari 2005 zijn de afbeeldingen aan alle aanwezige zwaluwringers getoond en die waren eveneens van mening dat de vogel een boerenzwaluw moest zijn met een afwijkend verenkleed. Met name de kop met bruinachtige keel en de witte vlekken op een deel van de staartpennen deed het meeste denken aan een boerenzwaluw.
Hannu Kärkkäinen uit Finland gaf in zijn reactie aan dat het zijns inziens een boerenzwaluw betrof met een hypo-melanistisch verenkleed, d.w.z een te donker getinte boerenzwaluw.  Dat lijkt het meest aannemelijk. Blijft nog het raadsel van het kleine postuur van de vogel.
We willen alle mensen die gereageerd hebben bedanken voor hun reactie.
Biometrie:
  * Vleugel: 119 mm
  * P8:              91.5 mm
  * Staart: 43 mm
  * Vork: 15.5 mm
  * Tarsus: 10.5 mm
  * Gewicht: 17.5 gr
  * Vetgraad: 2
  * Muscle: 2
  * Body moult: 2

Verdere bijzonderheden:
Onbevederde zwarte pootjes
Van de staartpennen waren de T4 zonder witte vlekken, de rest had kleine witte vlekken
Algehele indruk: een bruinzwart, schubbig verenkleed
Deze zwaluw werd gevangen op 4 augustus 2003 op een slaapplaats te Elburg. De vogel had een tenger postuur en was kleiner dan een 'normale' boerenzwaluw.
© B. van den Hoek
© B. van den Hoek
© B. van den Hoek
© B. van den Hoek
© B. van den Hoek

HOOFDMENU
Algemene soortbeschrijving
B oerenzwaluw.nl