Hybride Boerenzwaluwen
Onderzoek
Kruisingen van Boerenzwaluw Hirundo Rustica x Huiszwaluw Delichon Urbica in Nederland
© B. van den Brink
Paring Huiszwaluw met Boerenzwaluw
©  H. Schouten
HOOFDMENU

Algemene soortbeschrijving
B oerenzwaluw.nl
hybride boerenzwaluw 15-9-2013 Eempolder.pdf
Onbekende hybride (? x Boerenzwaluw)
Biometrie
Gemiddelde eerstejaars
Range eerstejaars
Adult
Vleugel
115.9 mm
(111 - 118.5 mm)
118 mm
P8
88.4 mm
(87 - 90 mm)
89.5 mm
Staart
60.1 mm
(57 - 62.5 mm)
70 mm
Vork
16.9 mm
(14 - 19 mm)
Gewicht
18.1 gram
(17 - 19.4 gr)
Artikel hybride boerenzwaluwen 2019.pdf

 

Onbekende hybride (? X Boerenzwaluw)
Summary: 'Hybrids of Barn Swallow Hirundo rustica x House Martin Delichon urbica in The Netherlands.'
Till 2002 fourteen swallow hybrids were observed in The Netherlands. Most were trapped at a swallow roost near Elburg. All these birds have the same appearance: the upper parts resemble a Barn Swallow, the lower parts resemble a House Martin. No certain breeding of these hybrids is known.

Literatuur over zwaluwkruisingen:
* Van den Brink, B. 1988. Vangst van twee zwaluwkruisingen te Elburg. Limosa 61: 96-97.

* Van den Brink, B. 1989. Wederom vangst van zwaluwkruisingen bij Elburg. Limosa 62: 208.

* Van den Brink, B. 1995. Zesde vondst van kruising Boerenzwaluw Hirundo rustica x Huiszwaluw Delichon urbica in Nederland. Limosa 68: 165-167.

* Van den Brink, B. 1999. Hybrids Barn Swallow x House Martin in The Netherlands. Dutch Birding,  Volume 21 nr. 1: 30-31.

* Van der Most van Spijk, A. 1937. Vermoedelijke bastaard tusschen Boerenzwaluw (Hirundo rustica) x Huiszwaluw (Delichon urbica). Ardea 26: 221-222.

* Cramp, S. 1988. The birds of the western Paleactic 5. Oxford.

* Glutz von Blotzheim U.N. & Bauer K. 1985. Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Band 10/1. Aula, Wiesbaden.

* Loske K.H. & Rinsche P. 1979. Nachweise zweier Bastarde zwischen Rauchschwalbe (Hirundo rustica) und
Mehlschwalbe (Deli­chon urbica). Alcedo 4: 67-69.

* Nicolau-Guillomet, P. 1998. L’hybridation Hirondelle rustique Hirundo rustica x Hirondelle de fenêtre Delichon
urbica : mythe ou réalité? Alauda 66 : 283-297.

* Raick M. 1981. Note sur un hybride d'Hirondelle de cheminee (Hirundo rustica) et d'Hirondelle de fenêtre
(Delichon urbica). Gerfaut 71: 617-618.

* Smit A. 1989. Vangst van een kruising Boerenzwaluw X Huiszwaluw. Op het Vinketouw 54: 23-25.

* Stephenson G.C. & Doran T.M.J. 1982. Apparent hybrid Swallow X House Martin. British Birds 75: 290.

* Vansteenwegen C. 1981. Nidification d'un hybride présumé entre l'Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica) et l'Hirondelle de Cheminée (Hirundo rustica).Gerfaut 71: 611-615.

* Vietinghof-Riesch A. 1955. Die Rauchschwalbe. Duncker & Hum­bolt, Berlin.
* Pickles A 2014. Hybrid: Barn Swallow x Common House Martin. Ornithological Observations,  Vol 5: 336-337.
Vrijwel alle ringvangsten van volgroeide kruisingen betreffen eerstejaars vogels die gevangen zijn door onderzoekers op slaapplaatsen van Boerenzwaluwen. Berekeningen leren dat ongeveer 1 op 10.000 zwaluwen een hybride kan zijn.

Tabel 2. Biometrische gegevens zwaluwkruisingen:
Naast bovenstaande ringvangsten zijn er ook zichtwaarnemingen van hybriden. Een flink aantal daarvan zijn ingevoerd via de landelijke website waarneming.nl:

Waarnemingen hybriden Huiszwaluw x Boerenzwaluw - waarneming.nl

Gekoppeld aan deze waarnemingen zijn er ook diverse foto’s ingevoerd op deze site, waaraan hierboven al enkele ringvangsten zijn gelinkt:

Foto’s hybriden Huiszwaluw x Boerenzwaluw - waarneming.nl
In 2019 is een artikel samengesteld over (bovengenoemde) hybriden die in dat jaar in Oldebroek en Elburg zijn aangetroffen en gevangen. Dit artikel is opgenomen in het Regioverslag Noord-Veluwe 2019 en ook gepubliceerd in het tijdschrift Anser van de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe (jaargang 58, nr. 2, aug. 2020). Het artikel is hieronder te vinden:
Artikel Kruisingen van Boerenzwaluw met Huiszwaluw (2019)