Terugmeldingskaartjes
Onderzoek
Op onderstaande vijf kaartjes ziet u verschillende categorieën terugmeldingen van Nederlandse boerenzwaluwen uitgewerkt.
Op deze kaartjes zijn niet alleen de terugmeldingen uit Afrika te zien maar zijn ook de terugmeldingen binnen Europa weergegeven.  Er is geen onderscheid gemaakt in herfst- en voorjaarsvondsten.
Goed is te zien dat onze boerenzwaluwen in zuidelijke richting wegtrekken (kaart 1) en allemaal via Spanje Europa verlaten. Op kaart 5 staan ook de voorjaarsvondsten ingetekend. De voorjaarstrek van onze boeren-zwaluwen verloopt meer oostelijk dan de herfsttrek. Veel boerenzwaluwen steken vanuit zuidelijk Afrika de Sahara rechtstreeks over wat te zien is aan de meldingen uit Tunesië en Italië. Het commentaar bij de kaartjes spreekt verder voor zich.
De meldingen uit Afrika zijn meer gedetailleerd beschreven op de pagina ‘Ringterugmeldingen uit Afrika’ onder de link ‘Afrika’ (klik hier).

HOOFDMENU
Figuur 1: geringd in Nederland als nestjong of als eerstejaars (1e kj) en teruggemeld in de eerste winter (oktober t/m maart). n=93
Figuur 2: geringd in Nederland als nestjong of als eerstejaars (1e kj) en teruggemeld in de tweede of latere winter (oktober t/m maart). n=29
Figuur 5: Alle terugmeldingen van Boerenzwaluwen met  een Nederlandse ring die gevonden werden op een afstand van 200 km of meer van de ringplaats.
n=252
Figuur 3: geringd in Nederland met leeftijd ouder dan eerstejaars (>1e kj) en teruggemeld in daaropvolgende winters (oktober t/m maart). n=12
Figuur 4: herkomst van in Nederland gevangen Boerenzwaluwen met buitenlandse ringen. Die landen zijn:
België - 175
Groot-Brittannië & Ierland - 15
Spanje  - 5
Frankrijk -  4
Denemarken - 2
Zuid-Afrika - 2
Zwitserland - 1
Italië - 1
Noorwegen - 1
Duitsland - 1                                      

n=207
Tekst: Bennie van den Brink & Jan Visser
Bron gegevens: Vogeltrekstation Heteren, 2003.
Algemene soortbeschrijving
B oerenzwaluw.nl