Regioverslag Noord-Veluwe 2016
Onderzoek
Via onderstaande link kunt u het jaarverslag 2016 lezen met daarin de resultaten van het Boerenzwaluw-
project in de regio Noord-Veluwe. Tevens is er aandacht voor de resultaten van andere regio’s in Nederland. (Voor deze PDF-link is het programma Acrobat Reader nodig).
Regioverslag 2016.pdf
Regioverslag Noord-Veluwe 2016

HOOFDMENU
Algemene soortbeschrijving
B oerenzwaluw.nl